Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

FATİHA SURESİ

EĞUZUBİLLAHİMİNEŞŞEYDANİRRECİM 2 (Kovulmuş şeytanın şerrinden Allaha sığınırım.) BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM (Rahman ve rahim olan Allahın adıyla) FATİHA SURESİ(BAŞLAMA) (MEKKEDE NAZİL OLMUŞTUR 7 AYETTİR) 1-(Hamd alemlerin rabbi olan Allaha(cc) mahsustur):Bu ayeti kerimede iki husus dikkatimizi çekmektedir. a. Hamd etmenin yanlızca Allaha mahsus olduğu ondan başkasına asla hamd edilemiyeceği bize açıkça bildirilmiştir. Yaradana hamd ve şükredilir. Yaradılanlara sadece şükredilir .Teşekkür edilir Hamd edilmez. Burada dikkatimizi çeken bir başka konuda Kuran-ı Kerimin Allaha hamd ile başlamış olmasıdır. Allaha hamd etmek imanın 1. Şartıdır. Yani Allaha hamd etmeyen Allaha iman etmiş olmaz. b. Alemlerin rabbi olan Allah(cc): Dünya bir alemdir. Demekki cenab-ı hak sadece dünyanın değil ; sayısını bilemediğimiz kadar dünyaların,yıldızların,galaksilerin,gezegenlerin de rabbidir. Bugün kainatın milyarlarca yıldız,gezegen ve galaksilerden oluştuğu tesbit edilmiştir. Dolayısıyla Peygamber efendimizin(sav) hadisi şerifi olan 18 bin alem sayıdan kinayedir. En doğrusunu Allah(cc) bilir. 2-(Rahman ve Rahimdir): Rahman: Tüm yarattıklarına rahmet eden.Rahim: Kendine iman edenlere merhamet edendir. Allah(cc). 3- (Din gününün malikidir.):Din günü bütün alimlerin ittifak ettikleri gibi ahiret alemidir.Ahiret aleminin maliki,sahibi de Allah(cc) dır. 4-(Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.): Bu ayeti kerime İmanın özüdür. Ne yazıkki biz müslümanlar günde 40 kere (iyya keneğbudu ve iyya kenesteğin) dilimizle Rabbim yanlızca sana ibadet eder; yanlızca senden yardım isteriz dediğimiz halde kalbimizle bunun tam tersini yapmaktayız. İyya tekittir yani yemindir. Yemimle sadece ondan yardım isteyeceğimizi ve ondan başkasından asla yardım istemeyeceğimiz sözünü veriyoruz Başta ben olmak üzere ama heyhat Allahtan başka herkesten ve herşeyden yardım istiyor ve bekliyoruz. Bu nasıl imandır, bu nasıl müslümanlıktır. Anlamak mümkün değildir. Para,makam,şahret,sağlık,zenginlik aklınıza ne gelirse hep başkalarından isterizde asıl bunları verecek olan Allahtan istemeyiz. Teşbihte hata olmaz Padişahtan istemememiz gerekeni hizmetcisinden isteriz. Halbuki onun gücü olsa zaten hizmetci olmazdı öyle değilmi. Bu hatadan derhal dönmeli kaderimiz,rızgımız,hayatımız ve herşeyimizi borçlu olduğumuz Allahtan istemeli onun kullarından medet beklememeliyiz.Allah(cc) sana birşeyi nasip edecekse sen istemeden de birilerini vesile kılar o şeye kavuşursun.Ama nasip etmeyecekse ne yaparsan yap o isteğine kavuşamazsın. Bir şeyler gene vesile olur olacak gibi görünen o iş bozulur olmaz.Bunun örnekleri hepimizin hayatında mevcuttur. O halde diliyle iman edip kalbiyle iman etmeyen münafıklar gibi olmayalım. Aklımızı başımıza alalım. Her ne istersek şeyhlerden,zenginlerden,makam sahiplerinden ,türbelerden,üfürükcülerden,sahtekarlardan değil. Onların hepsini ve bizi yaradan Rabbimizden isteyelim. 5-(Bizi doğru yola ilet): Doğru yol şüphesiz rabbimizin bize gösterdiği yoldur. Yani islamdır,kurandır,imandır. Rabbimiz bizi senin gösterdiğin yola ilet. 6-(Nimete erdiklerinin yoluna): Şüphesiz en büyük nimet Allaha layıkıyla kul olmaktır. Nimete erdiklerinden maksat Şu ayette açıklanmıştır.’’Kim Allaha ve Peygambere itaat ederse işte onlar Allahın nimete eriştirdiği peygamberler,sıddıklar,şehitler ve salihlerle birliktedirler.Ne iyi arkadaştır onlar.Bu büyük lutuf Allahtandır(Nisa 69-70) Rabbim bizi onlardan eylesin Amin. 7- (Gazaba uğrayanların ve delalete düşenlerinkine değil.): Allahın emir ve yasaklarını uygulamayanlar , Allahı inkar edenler,imanın şartlarını inkar edenler,kuran-ı kerimi inkar edenler gazaba uğrayanlar ve delalete düşenlerdir. İşte fatiha suresini okuduktan sonra Amin demek müstehaptır. Yani sevaptır. Amin Allahım kabul et demektir. Hiristiyanlar ve yahudiler amen derler yani tanrılar kabuledin demektir. O nedenle şaka bile olsa amen dememelidir. Fatiha suresinin nuzul sebepleri,fazileti gibi konuları uzatmamak için yazmıyorum. En iyisini rabbim bilir .

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder