Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BAKARA SURESİ

BAKARA SURESİ ( İNEK) 3 (Medinede nazil olmuştur 286 ayettir) 1- (Elif Lam Mim):’’ Hurufu mukattaa’’ Alfabetik harfler bu harflerin manası müteşabihtir. 2- (İşte bu kitap onda hiçbir şüphe yoktur. Müttakiler için hidayettir.): Bu kitap yani Kuran-ı Kerim in Allah(cc) tarafından Peygamber efendimize(sav) nazil yoluyla indirildiğine hiçbir şüphe yoktur. Bu kitap tamamen Allahın kelamıdır. Kul sözü değildir. İlerde ayrıntıları ile açıklanacaktır. Ve bu kitap müttakiler için yani Allahtan korkanlar için hidayettir. 3- (Onlarki gaybe inanırlar namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerdende infak ederler): Allahtan korkan müttakiler gaybe inanırlar. Yani Allahın bildirdiği herşeye gözleri ile görmüş gibi hatta dahada fazla ‘çünkü göz yanılabilir’ inanırlar. Geleceği sadece Allahın bileceğine inanırlar dolayısıyla falcılar ve fala inananlar gaybı bildiklerini iddia ettikleri için küfre girmiş olurlar. Müttakiler Allahın varlığına,meleklerine,peygamberlerine,kitaplarına,kaza ve kadere,öldükten sonra dirilmeye,ahirete ve Allahın bildirdiği herşeye şek ve şüphesiz inanırlar. Namazlarını kılarlar ve mallarının sadaka ve zekatını verirler. 4- (Onlar ki sana indirilene de senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar.Ve onlar ahiretide yakından tanırlar.): Müttakiler Kuranı Kerimede ondan önce indirilen ve bozulmamış olan tevrata,incile,zebura ve paygamberlere gönderilen sahifelere de inanırlar. Ve ahirete sanki görmüş gibi inanırlar. 5- (işte onlar rablerinden bir hidayet üzeredirler ve işte onlar felaha erenlerdir.): İşte bu kişiler Allahın hidayetine kavuşmuşlar ve kurtuluşa ermişlerdir. Ne mutlu müttaki olanlara ne mutlu hidayete erenlere Rabbim bizleride onların arasına katsın inşaallah. 6- (Şüphesizki o kafir olanları uyarsanda uyarmasanda birdir. İnanmazlar.): Çünkü onlar ön yargılıdır.Nato kafa nato mermer derler ya o cinsten kaya yumuşar ama bunlar yumuşamaz. 7- (Allah(cc) onların(kafirlerin) kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde bir perde vardır.Ve onlar için büyük bir azap vardır.): Kafirlerin kalplerinin ve kulaklarının mühürlenmesi , gözlerine perde çekilmesi Allahın haşa durup dururken yaptığı değildir. Bu onların inkar etmeleri neticesinde kazandıklarıdır. Yoksa onların suçu olmasa Allah(cc) onlara niçin azap etsin. Bir adam intihar etse cehenneme girer niçin kendine ait olmayan Allaha ait olan canı kendisi aldığı için. İntihar eden kişi beni Allah öldürdü nasıl diyemezse Allahı inkar eden kişide Allah benim kalbimi,kulaklarımı mühürledi, gözüme perde çekti benim suçum yok diyemez. Allahı inkar edenin kalbi ve kulakları mühürlenir. Gözlerine perde çekilir. Öldüğünde de büyük bir azaba uğrar. Peki bu mühürleri kafir sökemezmi söker nitekim nice kafirler müslüman olmakta ve kalplerindeki,kulaklarındaki mühürler sökülmekte artık gözlerindeki perde kalkmaktadır. 8- (İnsanlardan öyleleri vardır ki inanmadıkları halde Allaha ve ahiret gününe inandık derler.): Münafıklar çeşitli nedenlerle müslüman olmadıkları halde müslüman olduklarını söyleyerek müslümanların arasında yaşarlar.Müzlümanlığın her türlü nimetlerinden faydalanırlar. Müslümanlar onları kendilerinden sandıkları için herşeylerini paylaşırlar. En tehlikeliside bunlardır. Dün olduğu gibi bugün de müslümanlar en büyük zararı münafıklar yüzünden görmektedirler. 9- ( Allahı da iman edenleri de aldatmaya çalışırlar. Oysa kendilerinden başkasını aldatamazlar da bunun farkında değiller.): Münafıklar müslümanlar arsına nifak sokarlar ve müslümanları birbirlerine düşürürler. Ancak yalancının mumunun yatsıya kadar yandığı gibi bunlarında oyunları eninde sonunda anlaşılır. Hem dünyada hemde ahirette rezil olurlar. 10-(Kalplerinde hastalık vardır.Allahta hastalıklarını arttırdı. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlara elem verici bir azap vardır.): Münafıkların en büyük marifeti yalan söylemektir. Zaten o yüzdendir ki peygamberimiz(sav) ‘’yalan münafıklık alametidir’ buyurmuştur. İşte yalancılıkları yüzüBAKARA SURESİ S.4 11-( Kendilerine yeryüzünde bozgun çıkarmayın denildiğinde biz ancak islah edicileriz derler.): Değerli müminler Kuran-ı Kerimin cihan şümül olduğuna ,kıyamete kadar baki kalacağına en büyük delillerden biriside bu ayettir. Şu an yani 2014 yılında malum münafığa yeryüzünde bozgunluk çıkarma diyorsun o ne diyor. Ben ıslah ediciyim diyor kurban olduğum Allah(cc) 1400 yıl önce bugün olacakları ve kıyamete kadar olacak olanları bize anlatıyor. Kuran çağ dışıdır. Bugün geçersizdir diyen kafirler .Kuran bugüne de 10000 yıl sonrasına da ışık tutmaktadır. Ama sizin kalpleriniz mühürlü. 12-(Bilesinki onlar fesatcıların ta kendileridir de bunun farkında değiller.): Aman Allahım bugünü tarif ediyor kuran Amerikadaki zat fesatcının ta kendisi olduğu halde bunun farkında değil. Bunu bize Allah(cc) 1400 yıl öncesinden haber veriyor. İşte kuran mucizesi. 13-(Onlara ‘’münafıklara’’ insanların inandıkları gibi sizde inanın denilince ,o beyinsizlerin inandıkları gibi mi bizde inanacağız derler.Bilesinki asıl beyinsizler onlardır da bilmezler.): 14-(Müminlere rastlayınca inandık derler. Şeytanları ile başbaşa kaldıklarında biz sizinle beraberiz ,onlarla sadece alay etmekteyiz derler.): 15-(Allahta onlarla istihza eder ve azgınlıklarında şaşkın bir halde dolaştırır.): 16-( Onlar hidayet karşılığı sapıklığı satın almış kimselerdir. Ticaretleri kendilerine kar sağlamamıştır.Ve onlar hidayete ermişlerden değillerdir.): 17-(Onların misali ateş yakan kişinin misali gibidir ki, ateş çevesindekileri aydınlatınca Allah onların ışığını giderdi.Karanlıkların içerisinde görmez hale bırakıverdi.): 18- ( Sağırdırlar,dilsizdirler,kördürler. Onlar artık dönmezler.): 19-( Yahut gökten inen sağanağa tutulmuş gibilerdir ki; onda karanlıklar , gök gürültüsü ve şimşek vardır.Yıdırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah(cc) kafirleri çepçevre kuşatıcıdır.): nden büyük bir azaba uğrayacaklardır. BAKARA SURESİ S.5 20-(Az kalsın şimşek gözlerini alıverecek. Onları aydınlattıkça ışığında yürürler.Üzerlerine karanlık basınca dikilip kalıverirler.Şayet Allah(cc) dileseydi onların işitmelerinide görmelerinide giderirdi. Muhakkaki Allah herşeye kadirdir.): 21-( Ey insanlar; sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza ibâdet edin, Tâ ki, takva sahibi olasınız.): 22-( O (Rabb) ki; yeryüzünü, sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip onunla türlü türlü meyvelerden sizin için rızık çıkardı. O halde bile bile Allah'a eşler koşmayınız.): 23-( Eğer siz, kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, haydin ona benzer bir sûre getirin. Allah'dan başka şâhidlerinizi de çağırın; eğer doğru sözlüler iseniz.): Allah(cc) bu ayette Kuran-ı kerimin kendisi tarafından peygamberimize indirildiğini ve her ne suretle olursa olsun. İnen surelerin bir benzerinin kullar tarafından taklit edilemiyeceğini çok açık şekilde bildiriyor. Ve açıkça meydan okuyor. Hadi bakalım hepiniz birleşinde bir sureyi taklit edin bakalım. Ama asla bunu başaramıyacaksınız buyuruyor. 24-( Fakat yapmazsanız ki yapamayacaksınız o halde yakıtı insanlarla taşlar olan, ateşten sakının. O kâfirler için hazırlanmıştır.): 25-(İman eden salih amel işleyenlere altından ırmaklar akan cennetlerin kendileri için olduğunu müjdele.Onlara ne zaman bunlardan bir meyve rızık olarak verilirse bu evvelce rızıklandığımız şeydi, derler.onlara birbirlerine benzeyen meyveler verilecek. Onlar için orada temiz eşlerde vardır.Hem onlar orada ebedi kalacaklardır.): Bu ayeti kerimede Allah(cc) hayırlı iyi işler yapanları cennetle müjdeliyor. Bu cennet ebedi kalınacak olan yerdir. Orada dünyadakine benzer özellikler. Yani ırmaklar,dereler,meyveler ve benzeri çok şey verilecek ancak bunlar dünyadakilere benzemekle birlikte bambaşka güzellikte olacaklardır. Cennette tertemiz eşler de vaadediyor. Burada eş geçiyor. Yani hem kadınlar. Hemde erkekler olacaktır. Eşler birlikte olacak ancak, cima,çocuk yapma,yediğini çıkarma, yani tenasül uzvu olmayacak, hayız,nifas ve benzeri hiçbir şey olmayacaktır. İlerde ayetlerde gelecek. BAKARA SURESİ S.6 26-( Şüphe yok ki. Allah bir sivrisineği ve ondan daha küçük birşeyi misâl getirmekten çekinmez. İmân etmiş, olanlar bunun Rablerindan bir gerçek olduğunu bilirler. Kâfirler ise, Allah bu misâli vermekle ne murâd etmiş? derler. Allah onunla bir çoğunu sapıtır, bir çoğunu da hidâyete erdirir. Bununla fâsıklardan başkasını saptırmaz.): Elbette Allah(cc) herşeyin en büyüğünü ve en küçüğünü yaratmaya kadirdir.Bir sivriseneğe ve ondan daha küçüklerine can veren kan veren için hiçbir zorluk yoktur. O birşeye ol der o şey oluverir. Hemde en mükemmel şekilde. İlerdeki ayetlerde gelecek. 27-( Allah'ın ahdini pekiştirdikten sonra bozanlar, birleştirilmesini emrettiği şeyi koparanlar, yeryüzünde fesâd çıkaranlar, işte onlar hüsrana uğrayanların tâ kendileridir.): 28-( Nasıl oluyor da Allah'ı inkâr ediyorsunuz? Halbuki siz ölüler iken O diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek, en sonunda yalnız O'na döndürülecek siniz.?): 29-( Yerde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen odur. O her şeyi bilendir.): Bu ayet bize gösteriyo rki kainatta yaratılan herşey insan için yaratılmıştır. 30-( Hani Rabbin meleklere: Ben, yeryüzünde bir halîfe yaratacağım, demişti de melekler: Biz seni hamd ile tesbîh, takdis eder dururken yeryüzünde fesâd çıkarıp, kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın? demişlerdi. Allah da : Sizin bilmediklerinizi ben bilirim, buyurmuştu.): 31-( Allah, Âdem'e bütün isimleri öğretmiş, sonra onları meleklere göstererek ,Eğer sâdıklardan iseniz, bunların adlarını bana söyleyin? buyurmuştur.): 32-( Melekler ise Sana tesbîh ederiz, bize öğrettiğinden başka bilgimiz yok. Alîm, Hakîm Sensin Sen demişlerdi.): 33-( Allah Ey Âdem, onları adları ile kendilerine bildir dedi. Âdem, adlarım söyleyince Size demedim mi ki ben, göklerin de, yerin de gizliliklerini muhakkak bilirim. Ve sizlerin neyi açıklayıp neyi gizler olduğunuzu da bilirim, buyurdu.): Melekler ademi küçümseyince Allah(cc) onlara ders vermiş onlara öğretmediklerini Adem(as) öğretmişti. İşte bu ayetler meleklere hadlerini bildirmektedir. Aynı zamanda burada bizede mesaj şudur. Nasılki ateşten yaratılanın topraktan yaratılana üstünlüğü yoksa herhangi bir soydan gelenin de başkalarına üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. İlerde

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder